PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến tiệm cận >E2E Series
   E2E Series

Proximity Sensors Omron – E2E Series

Tiêu chuẩn cao nhất

Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ hình trụ

Kết cấu chắc chắn, mặt cảm biến chịu dầu tốt

Cáp nối được bảo vệ chắc chắn

Có model khả năng chống nhiễu tương tác và tính năng tự chẩn đoán lỗi

Cảm biến tiệm cận thân tròn bằng kim loại với nhiều chức năng

ƒ Có sẵn dây nối hoặc cắm giắc.

ƒ Các loại tháo nhanh có giắc cắm kim loại độ bền cao

ƒ ChỉthịLED dễ nhìn

ƒ Có các góc phẳng giúp vặn chặt ốc

ƒ Lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

  • Dải điện áp hoạt động : 12-214 VDC
  • Khoàng cách phát hiện : 2mm- 20mm
  • Dòng điện rò : tối đa 0.8 mA
  • Vật phát hiện : kim loại có tính từ
  • Hoạt động :     các model D1 : Tải ON

các model D2: Tải OFF

  • Mức độ bảo vệ : IP67

------------------------------------

MÃ HÀNG:

E2E-X10D1-16 2M

E2E-X2E1 5M OMS

E2E-X10D15-M1 OMS

E2E-X2E15 2M OMS

E2E-X10D15-M1G OMS

E2E-X2E15 5M OMS

E2E-X10D15-N 2M OMS

E2E-X2E1-M1 OMS

E2E-X10D15-N 5M OMS

E2E-X2E1-M1J 0.3M OMS

E2E-X10D15S 5M OMS

E2E-X2E1-R 2M OMS

E2E-X10D15S DC12-24 2M OMS

E2E-X2E1-R 5M OMS

E2E-X10D1-M1 OMS

E2E-X2E2 2M OMS

E2E-X10D1-M1G OMS

E2E-X2E2 5M OMS

E2E-X10D1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X2E25 2M OMS

E2E-X10D1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X2E25 5M OMS

E2E-X10D1-M1GJ 1M OMS

E2E-X2E2-M1 OMS

E2E-X10D1-M1GJ-T 0.3M OMS

E2E-X2F1 10M OMS

E2E-X10D1-M1GJ-T 0.5M OMS

E2E-X2F1 2M OMS

E2E-X10D1-M1GJ-T1 0.5M

E2E-X2F1 5M OMS

E2E-X10D1-M1G-T1

E2E-X2F1-M1 OMS

E2E-X10D1-M1J 0.3M OMS

E2E-X2F1-M1J 0.3M OMS

E2E-X10D1-M1J-T 0.3M OMS

E2E-X2F1-R 2M OMS

E2E-X10D1-M1J-T 0.5M OMS

E2E-X2F2 2M OMS

E2E-X10D1-M1J-T 1M OMS

E2E-X2F2 5M OMS

E2E-X10D1-M1J-T1 0.3M

E2E-X2F2-M1 OMS

E2E-X10D1-M1J-T1N 0.3M

E2E-X2F2-M1J 0.3M OMS

E2E-X10D1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X2ME1 2M OMS

E2E-X10D1-M1TGJ-T 0.3M OMS

E2E-X2ME1 5M OMS

E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X2ME1-M1 OMS

E2E-X10D1-M1TJ-T 0.3M OMS

E2E-X2ME1-M3 OMS

E2E-X10D1-N 10M OMS

E2E-X2ME1-R 2M OMS

E2E-X10D1-N 2M OMS

E2E-X2ME2 2M OMS

E2E-X10D1-N 5M OMS

E2E-X2ME2 5M OMS

E2E-X10D1-N1 2M

E2E-X2ME2-M1 OMS

E2E-X10D1-R 2M OMS

E2E-X2ME2-M3 OMS

E2E-X10D1-R 5M OMS

E2E-X2MF1 2M OMS

E2E-X10D1S 5M OMS

E2E-X2MF1 5M OMS

E2E-X10D1S DC12-24 2M OMS

E2E-X2MF1-M1 OMS

E2E-X10D1S-M1 OMS

E2E-X2MF1-M3 OMS

E2E-X10D1-U 2M OMS

E2E-X2MF1-R 2M OMS

E2E-X10D1-U 5M OMS

E2E-X2MF2 2M OMS

E2E-X10D25-N 2M OMS

E2E-X2MF2 5M

E2E-X10D25-N 5M OMS

E2E-X2MF2 5M OMS

E2E-X10D2-M1 OMS

E2E-X2MF2-M1 OMS

E2E-X10D2-M1G OMS

E2E-X2MF2-M3 OMS

E2E-X10D2-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X2MY1 2M OMS

E2E-X10D2-M1G-T3

E2E-X2MY1 5M OMS

E2E-X10D2-M1J-T4N 0.3M

E2E-X2MY2 2M OMS

E2E-X10D2-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X2MY2 5M OMS

E2E-X10D2-N 2M OMS

E2E-X2Y1 10M OMS

E2E-X10D2-N 5M OMS

E2E-X2Y1 2M OMS

E2E-X10D2-U 2M OMS

E2E-X2Y1 5M OMS

E2E-X10D2-U 5M OMS

E2E-X2Y15 2M OMS

E2E-X10E1 10M OMS

E2E-X2Y15 5M OMS

E2E-X10E1 2M OMS

E2E-X2Y1-M1 OMS

E2E-X10E1 5M OMS

E2E-X2Y1-M4 OMS

E2E-X10E15 2M OMS

E2E-X2Y2 10M OMS

E2E-X10E15 5M OMS

E2E-X2Y2 2M OMS

E2E-X10E1-M1 OMS

E2E-X2Y2 5M OMS

E2E-X10E1-M1J 0.3M OMS

E2E-X2Y2-M1 OMS

E2E-X10E1-R 2M OMS

E2E-X3D15-M1 OMS

E2E-X10E2 10M OMS

E2E-X3D15-M1G OMS

E2E-X10E2 2M OMS

E2E-X3D15-N 2M OMS

E2E-X10E2 5M OMS

E2E-X3D15-N 5M OMS

E2E-X10E25 2M OMS

E2E-X3D15S 5M OMS

E2E-X10E25 5M

E2E-X3D15S DC12-24 2M OMS

E2E-X10E25 5M OMS

E2E-X3D1-M1 OMS

E2E-X10E2-M1 OMS

E2E-X3D1-M1G OMS

E2E-X10F1 10M OMS

E2E-X3D1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X10F1 20M OMS

E2E-X3D1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X10F1 2M OMS

E2E-X3D1-M1GJ 1M OMS

E2E-X10F1 5M OMS

E2E-X3D1-M1GJ-T 0.3M OMS

E2E-X10F1-M1 OMS

E2E-X3D1-M1GJ-T 0.5M OMS

E2E-X10F1-M1J 0.3M OMS

E2E-X3D1-M1GJ-T1 0.5M

E2E-X10F1-R 2M OMS

E2E-X3D1-M1G-T1

E2E-X10F2 2M OMS

E2E-X3D1-M1J-T 0.3M OMS

E2E-X10F2 5M OMS

E2E-X3D1-M1J-T 0.5M OMS

E2E-X10F2-M1 OMS

E2E-X3D1-M1J-T 1M OMS

E2E-X10ME1 10M OMS

E2E-X3D1-M1J-T1N 0.3M

E2E-X10ME1 2M OMS

E2E-X3D1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X10ME1 5M OMS

E2E-X3D1-M1TGJ-T 0.3M OMS

E2E-X10ME15 2M OMS

E2E-X3D1-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X10ME15 5M OMS

E2E-X3D1-N 10M OMS

E2E-X10ME1-M1 OMS

E2E-X3D1-N 2M OMS

E2E-X10ME1-M1J 0.3M OMS

E2E-X3D1-N 5M OMS

E2E-X10ME1-R 2M OMS

E2E-X3D1-N1 2M

E2E-X10ME2 10M

E2E-X3D1-R 2M OMS

E2E-X10ME2 2M OMS

E2E-X3D1-R 5M OMS

E2E-X10ME2 5M OMS

E2E-X3D1S 5M OMS

E2E-X10ME25 2M OMS

E2E-X3D1S DC12-24 2M OMS

E2E-X10ME25 5M OMS

E2E-X3D1S-M1 OMS

E2E-X10ME2-M1 OMS

E2E-X3D1-U 2M OMS

E2E-X10MF1 2M OMS

E2E-X3D1-U 5M OMS

E2E-X10MF1 5M OMS

E2E-X3D25-N 2M OMS

E2E-X10MF1-M1 OMS

E2E-X3D25-N 5M OMS

E2E-X10MF1-M1J 0.3M OMS

E2E-X3D2-M1 OMS

E2E-X10MF1-R 2M OMS

E2E-X3D2-M1G OMS

E2E-X10MF2 2M OMS

E2E-X3D2-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X10MF2 5M OMS

E2E-X3D2-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X10MF2-M1 OMS

E2E-X3D2-N 2M OMS

E2E-X10MY1 10M OMS

E2E-X3D2-N 5M OMS

E2E-X10MY1 2M OMS

E2E-X3D2-U 2M OMS

E2E-X10MY1 5M OMS

E2E-X3D2-U 5M OMS

E2E-X10MY15 2M OMS

E2E-X3T1 2M OMS

E2E-X10MY15 5M OMS

E2E-X3T1 5M OMS

E2E-X10MY1-53 2M

E2E-X4MD1 5M OMS

E2E-X10MY1-53 5M

E2E-X4MD1 DC12-24 2M OMS

E2E-X10MY1-M1 OMS

E2E-X4MD1-M1 OMS

E2E-X10MY2 2M OMS

E2E-X4MD1-M1G OMS

E2E-X10MY2 5M OMS

E2E-X4MD1-M3G OMS

E2E-X10MY2-53 2M

E2E-X4MD1-R 2M OMS

E2E-X10MY2-53 5M

E2E-X4MD1-R 5M OMS

E2E-X10MY2-M1 OMS

E2E-X4MD2 5M OMS

E2E-X10T1 2M OMS

E2E-X4MD2 DC12-24 2M OMS

E2E-X10T1 5M OMS

E2E-X4MD2-M1 OMS

E2E-X10Y1 10M OMS

E2E-X4MD2-M1G OMS

E2E-X10Y1 2M OMS

E2E-X4MD2-M3G OMS

E2E-X10Y1 5M OMS

E2E-X4MD2-R 2M OMS

E2E-X10Y15 10M OMS

E2E-X5C1-P1-30SM

E2E-X10Y15 2M OMS

E2E-X5E1 10M OMS

E2E-X10Y15 5M OMS

E2E-X5E1 2M OMS

E2E-X10Y1-53 2M

E2E-X5E1 5M OMS

E2E-X10Y1-53 5M

E2E-X5E15 2M OMS

E2E-X10Y1-53US 2M

E2E-X5E15 5M OMS

E2E-X10Y1-M1 OMS

E2E-X5E1-M1 OMS

E2E-X10Y2 10M OMS

E2E-X5E1-M1J 0.3M OMS

E2E-X10Y2 2M OMS

E2E-X5E1-R 2M OMS

E2E-X10Y2 5M OMS

E2E-X5E1-R 5M OMS

E2E-X10Y2-53 2M

E2E-X5E2 10M OMS

E2E-X10Y2-53 5M

E2E-X5E2 2M OMS

E2E-X10Y2-M1 OMS

E2E-X5E2 5M OMS

E2E-X14MD1 2M OMS

E2E-X5E25 2M OMS

E2E-X14MD1 5M OMS

E2E-X5E25 5M OMS

E2E-X14MD1 6M OMS

E2E-X5E2-M1 OMS

E2E-X14MD15 2M OMS

E2E-X5E2-M1J 0.3M OMS

E2E-X14MD15 5M OMS

E2E-X5F1 10M OMS

E2E-X14MD15-M1 OMS

E2E-X5F1 2M OMS

E2E-X14MD15-M1G OMS

E2E-X5F1 5M OMS

E2E-X14MD15S 5M OMS

E2E-X5F1-M1 OMS

E2E-X14MD15S DC12-24 2M OMS

E2E-X5F1-M1J 0.3M OMS

E2E-X14MD1-M1 OMS

E2E-X5F1-R 2M OMS

E2E-X14MD1-M1G OMS

E2E-X5F1-R 5M OMS

E2E-X14MD1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X5F2 10M OMS

E2E-X14MD1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X5F2 2M OMS

E2E-X14MD1-M1GJ 1M OMS

E2E-X5F2 5M OMS

E2E-X14MD1-M1J 0.3M OMS

E2E-X5F2-M1 OMS

E2E-X14MD1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X5F2-M1J 0.3M OMS

E2E-X14MD1-R 2M OMS

E2E-X5ME1 10M OMS

E2E-X14MD1S 5M OMS

E2E-X5ME1 2M OMS

E2E-X14MD1S DC12-24 2M OMS

E2E-X5ME1 5M OMS

E2E-X14MD1S-M1 OMS

E2E-X5ME15 2M OMS

E2E-X14MD2 2M OMS

E2E-X5ME15 5M OMS

E2E-X14MD2 5M OMS

E2E-X5ME1-M1 OMS

E2E-X14MD25 2M OMS

E2E-X5ME1-R 2M OMS

E2E-X14MD25 5M

E2E-X5ME2 10M OMS

E2E-X14MD25 5M OMS

E2E-X5ME2 2M OMS

E2E-X14MD2-M1 OMS

E2E-X5ME2 5M OMS

E2E-X14MD2-M1G OMS

E2E-X5ME25 2M OMS

E2E-X18ME1 10M OMS

E2E-X5ME25 5M OMS

E2E-X18ME1 2M OMS

E2E-X5ME2-M1 OMS

E2E-X18ME1 5M OMS

E2E-X5ME2-R 2M OMS

E2E-X18ME15 2M OMS

E2E-X5ME2-R 5M OMS

E2E-X18ME15 5M OMS

E2E-X5MF1 10M OMS

E2E-X18ME1-M1 OMS

E2E-X5MF1 2M OMS

E2E-X18ME1-M1J 0.3M OMS

E2E-X5MF1 5M OMS

E2E-X18ME1-R 2M OMS

E2E-X5MF1-M1 OMS

E2E-X18ME2 2M OMS

E2E-X5MF1-M1J 0.3M OMS

E2E-X18ME2 5M OMS

E2E-X5MF1-R 2M OMS

E2E-X18ME25 2M OMS

E2E-X5MF2 2M OMS

E2E-X18ME25 5M OMS

E2E-X5MF2 5M OMS

E2E-X18ME2-M1 OMS

E2E-X5MF2-M1 OMS

E2E-X18MF1 2M OMS

E2E-X5MY1 10M OMS

E2E-X18MF1 5M OMS

E2E-X5MY1 2M OMS

E2E-X18MF1-M1 OMS

E2E-X5MY1 5M OMS

E2E-X18MF1-M1J 0.3M OMS

E2E-X5MY15 2M OMS

E2E-X18MF1-R 2M OMS

E2E-X5MY15 5M

E2E-X18MF2 2M OMS

E2E-X5MY15 5M OMS

E2E-X18MF2 5M OMS

E2E-X5MY1-M1 OMS

E2E-X18MF2-M1 OMS

E2E-X5MY2 2M OMS

E2E-X18MY1 10M OMS

E2E-X5MY2 5M OMS

E2E-X18MY1 2M OMS

E2E-X5MY2-M1 OMS

E2E-X18MY1 5M OMS

E2E-X5Y1 10M OMS

E2E-X18MY15 2M OMS

E2E-X5Y1 2M OMS

E2E-X18MY15 5M OMS

E2E-X5Y1 5M OMS

E2E-X18MY1-53 2M

E2E-X5Y15 2M OMS

E2E-X18MY1-53 5M

E2E-X5Y15 5M OMS

E2E-X18MY1-M1 OMS

E2E-X5Y1-53 2M

E2E-X18MY2 10M OMS

E2E-X5Y1-53 5M

E2E-X18MY2 2M OMS

E2E-X5Y1-M1 OMS

E2E-X18MY2 5M OMS

E2E-X5Y1-R 2M OMS

E2E-X18MY2-53 2M

E2E-X5Y1-R 5M OMS

E2E-X18MY2-53 5M

E2E-X5Y2 10M OMS

E2E-X18MY2-M1 OMS

E2E-X5Y2 2M OMS

E2E-X1R5E1 2M OMS

E2E-X5Y2 5M OMS

E2E-X1R5E1 5M OMS

E2E-X5Y2-53 2M

E2E-X1R5E1-M1 OMS

E2E-X5Y2-53 5M

E2E-X1R5E1-M3 OMS

E2E-X5Y2-M1 OMS

E2E-X1R5E1-R 2M OMS

E2E-X5Y2-US 2M OMS

E2E-X1R5E2 2M OMS

E2E-X7D15-M1 OMS

E2E-X1R5E2 5M OMS

E2E-X7D15-M1G OMS

E2E-X1R5E2-M1 OMS

E2E-X7D15-N 2M OMS

E2E-X1R5E2-M3 OMS

E2E-X7D15-N 5M OMS

E2E-X1R5F1 2M OMS

E2E-X7D15S 5M OMS

E2E-X1R5F1 5M OMS

E2E-X7D15S DC12-24 2M OMS

E2E-X1R5F1-M1 OMS

E2E-X7D1-M1 OMS

E2E-X1R5F1-M1J 0.3M OMS

E2E-X7D1-M1G OMS

E2E-X1R5F1-M3 OMS

E2E-X7D1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X1R5F1-R 2M OMS

E2E-X7D1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X1R5F2 2M OMS

E2E-X7D1-M1GJ 1M OMS

E2E-X1R5F2 5M OMS

E2E-X7D1-M1GJ-T 0.3M OMS

E2E-X1R5F2-M1 OMS

E2E-X7D1-M1GJ-T 0.5M OMS

E2E-X1R5F2-M3 OMS

E2E-X7D1-M1GJ-T 1M OMS

E2E-X1R5F2-R 5M OMS

E2E-X7D1-M1GJ-T1 0.5M

E2E-X1R5Y1 2M OMS

E2E-X7D1-M1G-T1

E2E-X1R5Y1 5M OMS

E2E-X7D1-M1J 0.3M OMS

E2E-X1R5Y1-G7 10M

E2E-X7D1-M1J-T 0.3M OMS

E2E-X1R5Y1-G7 2M

E2E-X7D1-M1J-T 0.5M OMS

E2E-X1R5Y2 10M OMS

E2E-X7D1-M1J-T 1M OMS

E2E-X1R5Y2 2M OMS

E2E-X7D1-M1J-T1N 0.3M

E2E-X1R5Y2 5M OMS

E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X1R5Y2-G7 2M

E2E-X7D1-M1TGJ-T 0.3M OMS

E2E-X20MD1 2M OMS

E2E-X7D1-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X20MD1 5M OMS

E2E-X7D1-M1TJ-T 0.3M OMS

E2E-X20MD15 2M OMS

E2E-X7D1-N 10M OMS

E2E-X20MD15 5M OMS

E2E-X7D1-N 2M OMS

E2E-X20MD15-M1 OMS

E2E-X7D1-N 5M OMS

E2E-X20MD15-M1G OMS

E2E-X7D1-N1 2M

E2E-X20MD15S 5M

E2E-X7D1-R 2M OMS

E2E-X20MD15S 5M OMS

E2E-X7D1-R 5M OMS

E2E-X20MD15S DC12-24 2M OMS

E2E-X7D1S 10M OMS

E2E-X20MD1-M1 OMS

E2E-X7D1S 5M OMS

E2E-X20MD1-M1G OMS

E2E-X7D1S DC12-24 2M OMS

E2E-X20MD1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X7D1S-M1 OMS

E2E-X20MD1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X7D1-U 2M OMS

E2E-X20MD1-M1GJ 1M OMS

E2E-X7D1-U 5M OMS

E2E-X20MD1-M1J 0.3M OMS

E2E-X7D25-N 2M OMS

E2E-X20MD1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X7D25-N 5M OMS

E2E-X20MD1-R 2M OMS

E2E-X7D2-M1 OMS

E2E-X20MD1S 5M OMS

E2E-X7D2-M1G OMS

E2E-X20MD1S DC12-24 2M OMS

E2E-X7D2-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X20MD1S-M1 OMS

E2E-X7D2-M1GJ-T 0.3M OMS

E2E-X20MD2 2M OMS

E2E-X7D2-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X20MD2 5M OMS

E2E-X7D2-N 10M OMS

E2E-X20MD25 2M OMS

E2E-X7D2-N 2M OMS

E2E-X20MD25 5M

E2E-X7D2-N 5M OMS

E2E-X20MD25 5M OMS

E2E-X7D2-U 2M OMS

E2E-X20MD2-M1 OMS

E2E-X7D2-U 5M OMS

E2E-X20MD2-M1G OMS

E2E-X7T1 2M OMS

E2E-X2D1-M1 OMS

E2E-X7T1 5M OMS

E2E-X2D1-M1G OMS

E2E-X7T1-M1J 0.3M OMS

E2E-X2D1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X8MD1 10M OMS

E2E-X2D1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X8MD1 2M OMS

E2E-X2D1-M1J 0.3M OMS

E2E-X8MD1 5M OMS

E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X8MD15 2M OMS

E2E-X2D1-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X8MD15 5M OMS

E2E-X2D1-M3G OMS

E2E-X8MD15-M1 OMS

E2E-X2D1-N 10M OMS

E2E-X8MD15-M1G OMS

E2E-X2D1-N 2M OMS

E2E-X8MD15S 5M OMS

E2E-X2D1-N 5M OMS

E2E-X8MD15S DC12-24 2M OMS

E2E-X2D1-N8 2M

E2E-X8MD1-M1 OMS

E2E-X2D1-R 2M OMS

E2E-X8MD1-M1G OMS

E2E-X2D1-R 5M OMS

E2E-X8MD1-M1GJ 0.3M OMS

E2E-X2D1-U 2M OMS

E2E-X8MD1-M1GJ 0.5M OMS

E2E-X2D1-U 5M OMS

E2E-X8MD1-M1GJ 1M OMS

E2E-X2D2-M1 OMS

E2E-X8MD1-M1TGJ 0.3M OMS

E2E-X2D2-M1G OMS

E2E-X8MD1-R 2M OMS

E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M OMS

E2E-X8MD1S 5M OMS

E2E-X2D2-M3G OMS

E2E-X8MD1S DC12-24 2M OMS

E2E-X2D2-N 2M OMS

E2E-X8MD1S-M1 OMS

E2E-X2D2-N 5M OMS

E2E-X8MD2 2M OMS

E2E-X2D2-R 2M OMS

E2E-X8MD2 5M OMS

E2E-X2D2-R 5M OMS

E2E-X8MD25 2M OMS

E2E-X2D2-U 2M OMS

E2E-X8MD25 5M OMS

E2E-X2D2-U 5M OMS

E2E-X8MD2-M1 OMS

E2E-X2E1 10M OMS

E2E-X8MD2-M1G OMS

E2E-X2E1 2M OMS

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
E2B Series
E2A Series
Cảm biến tiệm cận Omron
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor -P2
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor : E2E Series, E2E
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor - P1
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor: E2A3 Series, E2A
E2E Series
Cảm biến tiệm cận Omron
E2GN Series
Cảm biến tiệm cận Omron
Tổng số sản phẩm:6 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    544/1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TPHCM            
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định