PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến tiệm cận >Cảm biến tiệm cận GXL Series
   Cảm biến tiệm cận GXL Series

Cảm biến tiệm cận Panasonic

Inductive Proximity Sensor – GXL Series

-----------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

·         Khoảng cách phát hiện tối đa : 2.5 mm, 5 mm, 8 mm

·         Tầm cảm biến ổn định : 0-1.8 mm, 0-4 mm, 0-6.4 mm

·         Đối tượng dò tiêu chuẩn : Tấm sắt 15 x 15 x t 1 mm,Tấm sắt 20 x 20 x t 1 mm,Tấm sắt 30 x 30 x t 1 mm

·         Khả năng lặp lại : dọc theo trục dò, vuông góc với trục dò : 0.04 mm trở xuống

·         Nguồn cấp : 12-24 V DC

·         Tần số đáp ứng tối đa : 1kHz

·         Mức độ bảo vệ : IP67

·         Nhiệt độ xung quanh : -25 đến 70oC

------------------------------------

MÃ HÀNG: 

GXL-15F

GXL-15HLUI

GXL-8HB

GXL-15FB

GXL-15HLUIB

GXL-8HB-C5

GXL-15FB-C5

GXL-15HLUIB-C5

GXL-8HB-R

GXL-15FB-P

GXL-15HLUIB-R

GXL-8H-C5

GXL-15FB-R

GXL-15HLUIB-R-C5

GXL-8HI

GXL-15F-C5

GXL-15HLUI-C5

GXL-8HIB

GXL-15FI

GXL-15HLUI-R

GXL-8HIB-C5

GXL-15FIB

GXL-15HLUI-R-C5

GXL-8HIB-R

GXL-15FIB-P

GXL-15HLU-R

GXL-8HI-C5

GXL-15FIB-R

GXL-15HLU-R-C5

GXL-8HI-R

GXL-15FI-P

GXL-15HU

GXL-8H-R

GXL-15FI-R

GXL-15HUB

GXL-8HU

GXL-15FLU

GXL-15HUB-C5

GXL-8HUB

GXL-15FLUB

GXL-15HUB-R

GXL-8HUB-R

GXL-15FLUIB-C5

GXL-15HUB-R-C5

GXL-8HUB-R-C5

GXL-15FLUIB-R

GXL-15HU-C5

GXL-8HU-C5

GXL-15FLUIB-R-C5

GXL-15HUI

GXL-8HUI

GXL-15FLUI-C5

GXL-15HUIB

GXL-8HUIB

GXL-15FLUI-R

GXL-15HUIB-C5

GXL-8HUIB-C5

GXL-15FLUI-R-C5

GXL-15HUIB-R

GXL-8HUIB-R

GXL-15FLU-R

GXL-15HUIB-R-C5

GXL-8HUIB-R-C5

GXL-15FLU-R-C5

GXL-15HUI-C5

GXL-8HUI-C5

GXL-15F-P

GXL-15HUI-R

GXL-8HUI-R

GXL-15F-P-C5

GXL-15HUI-R-C5

GXL-8HUI-R-C5

GXL-15F-R

GXL-15HU-R

GXL-8HU-R

GXL-15FU

GXL-15HU-R-C5

GXL-8HU-R-C5

GXL-15FUB

GXL-8F

GXL-N12F

GXL-15FUB-C5

GXL-8FB

GXL-N12F-5

GXL-15FUB-R

GXL-8FB-C5

GXL-N12FB

GXL-15FUB-R-C5

GXL-8FB-R

GXL-N12FB-C5

GXL-15FU-C5

GXL-8F-C5

GXL-N12FB-P

GXL-15FUI

GXL-8FI

GXL-N12FB-P-C5

GXL-15FUIB

GXL-8FIB

GXL-N12FB-R

GXL-15FUIB-C5

GXL-8FIB-C5

GXL-N12F-C5

GXL-15FUIB-R

GXL-8FIB-R

GXL-N12FI

GXL-15FUIB-R-C5

GXL-8FI-C5

GXL-N12FIB

GXL-15FUI-C5

GXL-8FI-R

GXL-N12FIB-P

GXL-15FUI-R

GXL-8F-R

GXL-N12FIB-R

GXL-15FUI-R-C5

GXL-8FU

GXL-N12FI-C5

GXL-15FU-R

GXL-8FUB

GXL-N12FI-P

GXL-15FU-R-C5

GXL-8FUB-C5

GXL-N12FI-P-C5

GXL-15H

GXL-8FUB-R

GXL-N12FI-R

GXL-15HB

GXL-8FUB-R-C5

GXL-N12F-P

GXL-15HI

GXL-8FU-C5

GXL-N12F-P-C5

GXL-15HIB

GXL-8FUI

GXL-N12F-R

GXL-15HL

GXL-8FUIB

GXL-N12FT

GXL-15HLB

GXL-8FUIB-C5

GXL-N12FT-5

GXL-15HLI

GXL-8FUIB-R

GXL-N12FTB

GXL-15HLIB

GXL-8FUIB-R-C5

GXL-N12FTB-P

GXL-15HLU

GXL-8FUI-C5

GXL-N12FTI

GXL-15HLUB

GXL-8FUI-R

GXL-N12FTI-5

GXL-15HLUB-C5

GXL-8FUI-R-C5

GXL-N12FTIB

GXL-15HLUB-R

GXL-8FU-R

GXL-N12FTIB-P

GXL-15HLUB-R-C5

GXL-8FU-R-C5

GXL-N12FTI-P

GXL-15HLU-C5

GXL-8H

GXL-N12FT-P

GXL-8FU

GXL-8HU

GXL-8HUB-C5

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
Cảm biến tiệm cận GX-F/H Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GA-311 Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GX-U/FU/N Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GXL Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GX-M Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GX Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Cảm biến tiệm cận GL Series
Cảm biến tiệm cận Panasonic
Tổng số sản phẩm:7 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định